Bạn vui lòng chờ trong giây lát...
Thời gian
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8 giờ - 17 giờ
Thời gian mở cửa

Hôm nay 

Mở cửa

8 giờ - 17 giờ

 

Giới thiệu

Các kiểu trưng bày

Bảo tàng gồm 4 phần trưng bày

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an Hà Nội

Tư liệu hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an Hà Nội

Trưng bày khánh tiết

Các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà Nước tặng CBCS CATĐ

Giới Thiệu Công An Hà Nội

Trang phục, công tác chuyên môn, nghiệp vụ

Trưng bày thường xuyên

Theo các giai đoạn lịch sử: 1945 - 1954, 1954 - 1975, 1975 - 1986, 1986 đến nay