Bạn vui lòng chờ trong giây lát...
Thời gian
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8 giờ - 17 giờ
Thời gian mở cửa

Hôm nay 

Mở cửa

8 giờ - 17 giờ

 

Kỹ thuật hình sự

Thực hiện kế hoạch của Bộ Nội vụ và UBND thành phố trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, Công an Hà Nội tập trung trấn áp, truy quét bọn lưu manh, côn đồ, làm ăn phi pháp, tham ô, đầu cơ buôn lậu, ổn định trật tự công cộng.

Tháng 6/1981, Sở Công an Hà Nội kiện toàn bộ máy tổ chức, thành lập 4 đội công tác: Đội cảnh sát kinh tế, Đội cảnh sát hình sự, Đội điều tra xét hỏi, Đội phong trào. Mỗi đội có nhiệm vụ riêng nhưng cùng chung mục đích là đảm bảo trật tự an ninh cho Thủ đô.

Công an Hà Nội đã tổ chức bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước; chú trọng công tác bảo vệ tài sản XHCN; bảo vệ cơ quan, xí nghiệp, địa bàn trọng điểm về kinh tế, các cụm kho lớn chứa những mặt hàng trọng điểm chiến lược; tích cực phối hợp với nhân dân trong công tác bảo vệ trật tự trị an; tuyên truyền, giải thích giúp nhân dân hiểu rõ âm mưu hoạt động lôi kéo người trốn đi nước ngoài.