Bạn vui lòng chờ trong giây lát...
Thời gian
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8 giờ - 17 giờ
Thời gian mở cửa

Hôm nay 

Mở cửa

8 giờ - 17 giờ

 

Đấu tranh chống các thế lực thù địch

Đấu tranh chống các thế lực thù địch

Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Thủ đô Hà Nội bước vào công cuộc xây dựng CNXH với nhiều khó khăn do hậu quả chiến tranh để lại.

Trong giai đoạn này, các thế lực thù địch và phản động quốc tế tăng cường câu kết, hoạt động móc nối, thu thập tin tức tình báo, thực hiện âm mưu chia rẽ Việt Nam với các nước trong khu vực nhằm phá hoại công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam. Trước tình hình đó, Công an Hà Nội đã triển khai kế hoạch công tác 778: xây dựng phương án đối phó với âm mưu xúi giục, kích động gây rối, gây bạo loạn; điều tra, khám phá nhiều vụ án xâm phạm an ninh quốc gia của các tổ chức phản động.