Bạn vui lòng chờ trong giây lát...
Thời gian
  • Tất cả các ngày trong tuần: 8 giờ - 17 giờ
Thời gian mở cửa

Hôm nay 

Mở cửa

8 giờ - 17 giờ

 

Bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ 1945 - 1946

Ngày 19/8/1945 Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi mở ra kỷ nguyên độc lập tự do. Từ đó, ngày 19/8 được quyết định là ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân. Trải qua các thời kỳ cách mạng từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 đến cuộc cách mạng tháng 8/1945, Đảng đã xây dựng các “Đội tự vệ đỏ”, “Tự vệ công nông”, “Danh dự trừ gian”, “Hộ lương diệt ác”, “Đội trinh sát”... là các tổ chức tiền thân của Công an Nhân dân; làm nhiệm vụ nắm tình hình, chống việt gian, phản động tay sai của Pháp và phát xít Nhật để bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng và tham gia Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945.

Sau khi giành chính quyền, dưới sự chỉ đạo của Sở Liêm phóng Bắc bộ, Công an Thủ đô bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng từ căn cứ về Hà Nội; bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Chiến công đầu tiên xuất sắc có sự đóng góp to lớn của Công an Hà Nội là phá vụ án phố Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu của thực dân Pháp và bọn phản động nhằm lật đổ chính quyền cách mạng ở Thủ đô.